bıcır

bezik

Fransızca bésique veya bézique "bir iskambil oyunu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

bezir

Arapça bzr kökünden gelen bazr بزر z "1. tohum atma, saçma, 2. tohum" sözcüğünden alıntıdır.

bezirgân

Farsça bāzārgān بازارگان z "dükkâncı, tacir" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vāçāragān sözcüğünden evrilmiştir.

bezm

Farsça bazm بزم z "ziyafet meclisi" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Sanskritçe bhācana भाजन z "paylaşma, cömertlik etme, bolluk olma" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰh₂g-mn̥ (*bʰag-mn̥) "paylaşma, özellikle ziyafet verme" biçiminden evrilmiştir.

bezzaz

Arapça bzz kökünden gelen bazzāz بزّاز z "kumaş tüccarı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bazz بزّ z "kumaş" sözcüğünün faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

bıcır
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"gıcırtı sesi" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
bıcırgan: Demir delikleri perdaht ve cila için bıcır bıcır ses eder demirci aleti. "çocuk sesi" [ Milliyet - gazete, 1952]
Monolog söyliyen küçük Oya'nın bıcır bıcır anlattıklarını zevkle dinliyorum. bıcırık "geveze ve sevimli" [ Milliyet - gazete, 1971]
oğlum ve bıcırık sevgilim

Köken

"kuş cıvıltısı, çocuk sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

Benzer sözcükler

bıcır bıcır, bıcırdamak, bıcırık


08.09.2017
bıcırık

bıcır "çocuk gibi konuşma sesi" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

bıçak

Eski Türkçe bıçak veya biçek "kesme aleti" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bıçġak biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe bıç- fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

bıçılgan

Eski Türkçe bıçılġan "çatlak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bıçıl- "kesilmek, yarılmak" fiilinden Eski Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

bıçkı

Eski Türkçe bıçġu "kesme aleti" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bıç- fiilinden Eski Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

bıçkın

Türkiye Türkçesi bıç- "kesmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.