bıdık

bıcırık

onom bıcır çocuk gibi konuşma sesi +Uk

bıçak

<< ETü bıçak/biçek kesme aleti << ETü *bıçġak ETü bıç- +(g)Ak

bıçılgan

<< ETü bıçılġan çatlak ETü bıçıl- kesilmek, yarılmak +(g)An

bıçkı

<< ETü bıçġu kesme aleti ETü bıç- +gU

bıçkın

TTü bıç- kesmek +gIn

bıdık

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
bıdık: ayakları kısa, bodur. Ermenice bızdik derler, paytak racil manasına. [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
bıdık bıdık (Ankara): çocukların yavaş yavaş yürümesini anlatan söz. (...) bıdırık (Niğde, Isparta, Ankara): azacık, az ve noksan şey.

≈ Erm bıdig/bıdılig/bızdig պտիկ/պզտիկ zküçük, yavru <? çoc

Not: Tümü “kısa boylu, küçük, yavru” anlamına gelen bıcık, bıcırık, bıdık, bıdımık, bıgırımcık, bızdık, bicik, bittik, bodur, boduk, potuk, bücür, bücürük ifadelerinin kaynağı muğlaktır.

Benzer sözcükler: bidik

Bu maddeye gönderenler: bızdık, bodur, bücür, potuk


22.09.2017
bık|mak

≈ ETü bük- usanmak, kusacak olmak

bıkbık

onom anlamsız konuşma sesi

bıldır

<< ETü bıldur önceki yıl

bıldırcın

<< ETü *budurçin/*baldırçin bıldırcın kuşu

bılkım

TTü bılkı- yumuşamak +Im onom bılk yumuşak, gevşek