bık|mak

bıçak

<< ETü bıçak/biçek kesme aleti << ETü *bıçġak ETü bıç- +(g)Ak

bıçılgan

<< ETü bıçılġan çatlak ETü bıçıl- kesilmek, yarılmak +(g)An

bıçkı

<< ETü bıçġu kesme aleti ETü bıç- +gU

bıçkın

TTü bıç- kesmek +gIn

bıdık

≈ Erm bıdig/bıdılig/bızdig պտիկ/պզտիկ zküçük, yavru <? çoc

bık|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol aşdın bükdi [yemekten usandı veya kusacak gibi oldu], ol tawarka bükdi [o mala doydu, gına getirdi] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
bıkmak: osanmak. Fastidire, nauseare.

≈ ETü bük- usanmak, kusacak olmak

Benzer sözcükler: bıkılmak, bıkkın, bıkkınlık, bıktırmak


04.02.2015
bıkbık

onom anlamsız konuşma sesi

bıldır

<< ETü bıldur önceki yıl

bıldırcın

<< ETü *budurçin/*baldırçin bıldırcın kuşu

bılkım

TTü bılkı- yumuşamak +Im onom bılk yumuşak, gevşek

bıngıldak

TTü bıngılda- +Uk onom bıngıl et gibi sallanma ve titreme sesi +dA-2