bıldırcın

bıçkın

TTü bıç- kesmek +gIn

bıdık

≈ Erm bıdig/bıdılig/bızdig պտիկ/պզտիկ zküçük, yavru <? çoc

bık|mak

≈ ETü bük- usanmak, kusacak olmak

bıkbık

onom anlamsız konuşma sesi

bıldır

<< ETü bıldur önceki yıl

bıldırcın

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
budursın: as-salwā [bıldırcın] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
buyurçin/büyürçin: as-summān [bıldırcın] TTü: [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
bıldırcin بلدرجين

<< ETü *budurçin/*baldırçin bıldırcın kuşu

 laçin

Not: Karş. Moğ büdüne (a.a.). Türkçe sözcük, büyük değişkenlik gösteren kuş adına (bıldır /baldır /budur /buyur), "kuş" anlamına gelen çin sözcüğü ilavesiyle yapılmıştır.


10.12.2015
bılkım

TTü bılkı- yumuşamak +Im onom bılk yumuşak, gevşek

bıngıldak

TTü bıngılda- +Uk onom bıngıl et gibi sallanma ve titreme sesi +tA-

bırak|mak

<< OTü bırak- koymak, salmak

bıttım

Ar buṭum بطم z [#bṭm] çitlenbik bitkisi, terebinthus Aram buṭum, buṭmtā בטמ za.a. ≈ Akad buṭnu, buṭnatu a.a.

bıyık

<< ETü bıdık bıyık