bırak|mak

bıkbık

onom anlamsız konuşma sesi

bıldır

<< ETü bıldur önceki yıl

bıldırcın

<< ETü *budurçin/*baldırçin bıldırcın kuşu

bılkım

TTü bılkı- yumuşamak +Im onom bılk yumuşak, gevşek

bıngıldak

TTü bıngılda- +Uk onom bıngıl et gibi sallanma ve titreme sesi +dA-2

bırak|mak

OTü: [ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
işni bıraḳı bérdi aŋa [işi ona bırakıverdi] [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
bıraḳdı: ṭaraḥa [attı] TTü: [ Şeyyad Hamza, Dastan-ı Yusuf terc., <1348]
Ger kılursaŋız bunı siz dünyāda / bırağa teŋri sizi yarın oda [ateşe atar].

<< OTü bırak- koymak, atmak

Not: Türev yapısı gösteren fiilin kökü meçhuldür; 13. yy'dan eski örneği kaydedilmemiştir. Ancak karş. Yakut bıraχ-, Çuv pıraχ-, Az buraχ- (a.a.).

Benzer sözcükler: bırak, bırakılmak, bırakışma, bıraktırmak


11.08.2021
bıttım

Ar buṭum بطم z [#bṭm] çitlenbik bitkisi, terebinthus Aram buṭum, buṭmtā בטמ za.a. ≈ Akad buṭnu, buṭnatu a.a.

bıyık

<< ETü bıdık bıyık

bızdık

≈ Erm bıdig/bızdig պտիկ/պզտիկ zküçük, ufak <? çoc

bızır

Ar buẓr/baẓr بظر z [#bẓr fuˁl ] klitoris

bi(o)+

Fr/İng bio+ [bileşik adlarda] can, yaşam EYun bíos, biot- βίος, βιοτ- za.a. << HAvr *gʷī-wó-s a.a. HAvr *gʷei̯h₃- (*gʷei̯o-) yaşamak