başar|mak

baston

Ven bastòn değnek, çubuk ≈ İt bastone a.a. << OLat bastum/basto a.a.

basur

Ar bāsūr باسور z [#bsr] hemoroid, her çeşit et şeklinde tümör Aram besrā בסרא zet, et parçası

basübadelmevt

Ar baˁṯu baˁda'l-mawt بعث بعد الموت zölümden sonra diriliş § Ar baˁṯ بعث zkalkma, dirilme Ar baˁad بعد zsonra Ar al-mawt الموت zölüm

baş

<< ETü baş kafa, (mec.) lider, reis

başak

<< ETü başak başçık, mızrak ve ok başı ETü baş +Ak

başar|mak

KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
başardı: atamma wa dabbara [bitirdi ve sonuna getirdi] TTü: "başa çıkmak" [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
hüccetile bu başarılmaz, yalvarmayınca olmaz Çağ: "bitirmek" [Nev <1500]
bu işni öz kaşımdın başḳarırmın [bu işi kendi çabamla bitiririm]

<< OTü başġar- 1. bitirmek, sona getirmek, 2. başa çıkmak ETü baş +(g)Ar-

 baş

Not: Baş sözcüğü burada "son" anlamındadır.

Benzer sözcükler: başarılmak, başarım

Bu maddeye gönderenler: başarı, becer-


29.05.2015
başarı

TTü başar- +I(g)

başat

TTü başa- başa geçmek, önden gitmek +Ut TTü baş +(g)A-

başbuğ

§ TTü baş TTü buğ reis, emir, asker başı ≈? ETü/TTü beg a.a.

başka

<< OTü başka/başġa başa (dativ), kendi başına, ayrı ETü baş +kA

başkan

ETü başġan reis, lider ETü baş +(g)An