baba

aziz

Ar ˁazīz عزيز z [#ˁzz faˁīl sf.] güçlü, değerli ≈ Aram ˁazīz עזיז z [#ˁz] güçlü ≈ İbr ˁaz עז zgüç, kuvvet

azmak

TTü az- ayrılmak, sapmak, taşmak +(A)mAk

azman

TTü az- +mAn

aznavur

Gürc aznauri აზნაური zsoylu, asil ≈ Erm aznavor ազնաւոր za.a. OFa aznāvar a.a. OFa azn soy

azot

Fr azote havayı oluşturan gazlardan biri (İlk kullanım: 1787 Antoine de Lavoisier, Fr. kimyacı.) EYun azōtḗs αζωτής zyaşatmayan, can vermeyen EYun a(n)+ záō ζάω zyaşamak +t°

baba

KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
baba [[küçüğün babasına ve büyüğün çocuğuna hitaben söylediği söz]] TTü: [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
didi iy baba / yalan söyler uğrasuu ana baba TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
babası tutmak: Azgınlık, delilik etmek. (...) ağa baba, ballı baba, trabzan babası. "... halat bağlama yeri" [ Düstur Tertip I.-IV., 1890]
sefainin rabtına mahsus babalar ve şamandıralar

<< OTü baba yaşlı ve saygın erkek, baba çoc ba-ba kalın sesli kişi

Not: Tüm dillerde ortak görünen bir enfantil simge-sesten türetilmiştir. Karş. Fa/OFa baba/babū, Sans baba "baba, muhterem kişi, derviş", Çin baba, Yun papá, Fr papa vb.

Benzer sözcükler: baba ocağı, babacım, babai, babalanmak, babiş, babişko, ballıbaba

Bu maddeye gönderenler: akbaba, babacan, babalık, babayani, hababam


10.09.2017
babacan

<< TTü baba can

babafingo

Yun papafíngos παπαφίγκος z ≈ Ven papafìgo bir tür yelken ve yelken direği

babagannuş

Ar baba ġannūş بابا غنّوش zpatlıcan beğendi, Suriye ve Lübnan'a has bir yemek Ar ḥannūş حنّوش zHıristiyan Araplarda bir erkek adı, Yohanna Ar ḥannā a.a.

babalık

TTü baba +lIk

babayani

<< TTü babayāne baba gibi, eski tarzda TTü baba