background

babuşka

Rusça babuşka ба́бушка z "ninecik, acuze" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça baba ба́ба z "büyükanne" sözcüğünün küçültme halidir.

baca

Farsça bāca باجه z "pencere, havalandırma deliği" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça bādcāh بادجاه z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Farsça bād باد z "hava, rüzgâr" ve Farsça cāh جاه z "yol, geçit" sözcüklerinin bileşiğidir.

bacak

Orta Türkçe bağacak veya bağancak "at ve koyun bacağının alt bölümü" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe baḳaçuk "«kurbağacık», pazu kası, at ayağının aşık bölümü" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe baka "kurbağa" sözcüğünün küçültme halidir.

bacanak

Orta Türkçe bacı veya baca "kızkardeş, abla" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

bacı

Moğolca baca "büyük kızkardeş, abla" sözcüğü ile eş kökenlidir.

background
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1965]
görüntü düzenine uygun düşürülmüş garaj ya da tamirhaneler kahramana 'background'luk etmektedir [ Milliyet - gazete, 1972]
öylesine mesuliyetli ve background isteyen bir işe nasıl teknik danışman olur bizim Sılo

Köken

İngilizce background "resimde arka plan, (mec.) her türlü arka plan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce back "arka" ve İngilizce ground "zemin" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için bek maddesine bakınız.


05.01.2016
backup

İngilizce backup "yedeklemek, yedek" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce back "sırt, arka; arkalamak" (NOT: Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bakaz "sırt, arka" biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce up "dikelme ve kalkma anlamı veren edat" sözcüklerinin bileşiğidir.

baç

Farsça ve Orta Farsça bāc باج z "vergi, özellikle gümrük veya yol vergisi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen bāci sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰeh₂g- (*bʰāg-) "pay almak, nasiplenmek" kökünden türetilmiştir.

bad

Farsça bād باد z "rüzgâr, yel" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vād sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen vāta- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂wéh₁n̥ts (*awḗn̥ts) "esen şey, a.a." biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂weh₁- (*awē-) "esmek" kökünden türetilmiştir.

badana

Arapça bṭn kökünden gelen biṭāna(t) بطانة z "astar, giysi veya döşeğin iç yüzü" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça baṭn بطن z "karın, iç yüzü" sözcüğünün fiˁāla(t) vezninde ismi merresidir.

bade

Farsça bāde باده z "1. olmuş, olgun, 2. şarap" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen bādag sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Farsça budan بدن z "olmak" fiilinden +a ekiyle türetilmiştir.