bakla

bakışım

Türkiye Türkçesi bakış- "karşılıklı bakmak" fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

baki

Arapça bḳy kökünden gelen bāḳi باقٍ z "kalan, kalıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḳā بَقَا z "kaldı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

bakir

Arapça bkr kökünden gelen bākir باكر z "erken olan meyve, turfanda" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bakara بَكَرَ z "erken idi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

bakiye

Arapça bḳy kökünden gelen baḳīya(t) بقيّة z "kalan şey, artık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḳā بَقَا z "kaldı" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

bakkal

Arapça bḳl kökünden gelen baḳḳāl بقّال z "sebze satan kimse, manav, bostancı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḳl بقل z "sebze" sözcüğünün faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

bakla
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
bitdi baḳıla şinχıyār çün kıldı nāz / sarmusak hem mercümek ü hem piyāz [ Yadigâr-ı İbni Şerif, 1421? yılından önce]
bakıla unı ve noχud unı ve arpa unı "... zincir baklası" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
bakla: (...) Bahriye ıstılahında zincir halkası.

Köken

Arapça bḳl kökünden gelen baḳla(t) بَقْلة z "çeşitli bitkilerin tanesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḳl بَقْل z "her çeşit otsu bitki veya sebze" sözcüğünün faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

Benzer sözcükler

baklagiller, bakliyat

Bu maddeye gönderenler

bakkal, baklava


30.08.2017
baklava

Arapça baḳlawī بقلوى z "örme zincir" sözcüğünden evrilmiştir. Arapça sözcük Arapça baḳla(t) بقلة z "bakla, zincir halkası" sözcüğünden türetilmiştir.

bakraç

Türkiye Türkçesi bakır sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)Aç ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

bakteri

Fransızca bactérie "tek hücreli canlı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen bacterium sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1838 Ch. G. Ehrenberg, Alm. doğabilimci (1795-1876)) Bu sözcük Eski Yunanca baktḗrion βακτήριον z "çubukçuk, bastoncuk" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca báktron βάκτρον z "baston, sopa" sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bak- biçiminden evrilmiştir.

bakterisit

Fransızca bactéricide veya İngilizce bactericide "bakteri öldüren" sözcüğünden alıntıdır.

bal

Oğuzca bal "arıdan elde edilen şekerli madde" sözcüğünden evrilmiştir.