bala

bala

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
bala [[kuş yavrusu; benzer şekilde vahşi hayvanların yavrusu için de kullanılabilir.]] (...) [[Bir adama işlerinde yardım eden kişi, çırak.]]

<< ETü bala kuş ve hayvan yavrusu çoc

Not: Karş. balaban1 "kuş yavrusu", baldız "yaşça küçük akraba". Nihai kökeni abla veya bilibili gibi çocuk dilinden alınmış olmalıdır.

Benzer sözcükler: balacık, balak

Bu maddeye gönderenler: baldız, malak


02.02.2015
balâ

Fa bālā/vālā بالا zyüksek, üst ≈ OFa bālişt en yüksek << EFa bardişta- a.a. ≈ Ave barzişta- a.a.