baldır

balata

Fr balata 1. kauçuk ağacı, mimusops balata, 2. kauçuk, lastik ayakkabı tabanı, 3. fren pabucu İsp balata kauçuk ağacı

balayı
balbal

<< ETü balbal ölmüş kişi için dikilen anıt taşı ≈ Moğ barimal heykel

balçık

<< ETü-O balçık çamur ≈ ETü balık a.a.

baldaken

Fr baldaquin dört ayak üstüne bir çatıdan oluşan gölgelik, çardak İt baldacchino 1. Bağdadî, Bağdat'a özgü (esk.), 2. a.a. İt Baldaco Bağdat (esk.) +in°2 Ar Baġdād

baldır

KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
balṭır [[bacağın kalın kısmı]] TTü: "... sap" [ Deşişî Mehmed Ef., Et-Tuhfetu's-Seniyye, 1580]
baldırsız uvacuk yapraklardır su teresi yaprağına beŋzer (...) bir dikenlü ottur ... iki arşun miḳdārı baldurı olur TTü: baldırı çıplak [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
yigitleri baldırı çıplak levendāne Cezāyirlü tarzı sıkma yelek ve pala bıçak

<< OTü baltır 1. bitki ve yaprak sapı, 2. bacak ?

Benzer sözcükler: baldır bacak, baldırı çıplak

Bu maddeye gönderenler: baldıran


05.08.2021
baldıran

<< OTü baldıran/baldırğan bir tür otsu bitki, belki conium maculatum veya valeriana oficinalis OTü baltır bitki gövdesi, sap +gAn2

baldız

<< ETü baltır/baltız küçük kız kardeş <? ETü bala çocuk, küçük

baldo

İt baldo 1. yiğit, gözüpek, mağrur, 2. İtalya'da geliştirilen bir pirinç cinsi EYAlm bald yiğit, cesur << Ger *baltho-z a.a.

bale

Fr ballet gösteri dansı İt balletto [küç.] dansçık, kısa gösteri dansı İt ballo dans, raks +et°

balerin

Fr ballerine kadın bale sanatçısı İt ballerina a.a. İt ballare dans etmek +in°