balkan

balıkçıl

<< TTü *balıkçin balıkçı kuşu § ETü balık ETü +çin kuş

balici

marka Bally İsviçreli ayakkabı imalatçısı, bu firma tarafından pazarlanan bir tür selülozik tutkal

baliğ

Ar bāliġ بالغ z [#blġ fāˁil fa.] ulaşan, erişen, varan Ar balaġa بَلَغَ zulaştı, yetişti

balina

İt balena Fr baleine denizde yaşayan büyük memeli << Lat balaena a.a. ≈ EYun phállaina φάλλαινα za.a. HAvr *bʰl̥-nó-s (Kaynak: Pokorny sf. 120.)HAvr *bʰel-¹ şişmek, kabarmak

balistik

Fr balistique top veya mermi atımı bilimi EYun bállista βάλλιστα zmermi atan mekanik cihaz, mancınık +ik° EYun bállō βάλλω zatmak << HAvr *gʷl̥-ne-h₁- (*gʷl̥-ne-e-) HAvr *gʷelH- (*gʷel-) atmak, atılmak

balkan

TTü: "Bulgar ülkesinde bir dağ" [ Hızır Paşa, Müntehab-ı Şifa, <1400]
Balğan ṭağından bulınur sigile beŋzer bir otdur TTü: "yüksek dağ" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
balkan: Mons magnus, Alpes.

<? TTü balkı- parıldamak, ışımak

 balkı-

Not: TTü "sarplık" ve "yüksek dağ" bildiren sözcüklerle "parlamak" kavramı arasında kurulan ilişki için karş. yalçın. ● Radloff ve Barthold kelimeyi Fa bālā-xāna ("yüksek yer") sözcüğünden türetirler. Eren'in ETü balık ("çamur, batak") ile ilgilendirmesi inandırıcılıktan yoksundur.

Benzer sözcükler: Balkan, Balkanize, Balkanlaşmak


29.10.2020
balkı|mak

<< OTü balkı- parıldamak, ışımak

balkon

Fr balcon bir kirişle taşınan ev çıkması, cumba EYAlm balko mertek, kütük, taşıyıcı ağaç << HAvr *bʰelǵ- kalın ağaç gövdesi

balo

İt ballo dans, danslı eğlence ≈ Lat ballare dans etmek

balon

Fr ballon büyük top, top şeklinde büyük şişe, sıcak hava veya gazla yükselen nakil aracı İt ballone [büy.] büyük top İt balla top +on Ger *ballaz a.a. << HAvr *bʰol- HAvr *bʰel-¹ şişmek, kabarmak, tomurmak

balon joje

Fr ballon jaugé «ölçekli balon», kimya laboratuvarında kullanılan balon şeklinde cam şişe Fr jauge istiap, sığa, bir kabın alacağı sıvı hacmi Ger *galga