balya

balsa

İng balsa çok hafif olan kerestesi sal yapımında kullanılan bir tropik ağaç İsp balsa sal

balsam

İng balsam 1. pelesenk ağacı, bu ağaçtan elde edilen kokulu merhem, 2. her çeşit merhem EYun bálsamon βάλσαμον za.a. ≈ İbr bōśem בשׂם za.a. ≈ Aram bsāmā/besmā בסמא zgüzel koku, rayiha, parfüm

balsıra

<< OTü-KT balçıra/balşıra çam ağacında bir parazitin oluşturduğu tatlı madde, terencübin

balta

<< ETü balto/baldu balta ≈ Moğ balta a.a.

balüstrad

Fr balustrade trabzan parmaklığı Fr balustre özel şekilli trabzan kolonu Lat balauster nar çiçeği EYun balaústion βαλαύστιον za.a.

balya

[ Osmanlı Kanunnameleri, <1566]

İt balla top, bohça, denk Ger *ballaz top << HAvr *bʰol- HAvr *bʰel-¹ şişmek, kabarmak

 balon

Bu maddeye gönderenler: bavul


05.09.2012
balyaj

Fr balayage süpürme Fr balai süpürge +age ~? Kelt

balyemez

İt palla di mezzo orta (boy) top, bahriyede bir silah (Kaynak: LF sf. §56)§ İt palla top İt mezzo orta

balyoz1

Yun variós βαρειός zağır şey, ağır demirci çekici Yun varís βαρύς zağır << EYun barýs βαρύς zağır

balyoz2

Yun bailós μβαιλός zVenedik elçisi İt bailo yetkili kişi, yerel yönetici İt/OLat baiulare görev üstlenmek, yönetmek <? OLat bagulum/baiulum asa, değnek (Kaynak: DuCL sf. 2:575)

bam teli

Fa bām بام zmüzikte pes perde, bas