balyoz2

balüstrad

Fr balustrade trabzan parmaklığı Fr balustre özel şekilli trabzan kolonu Lat balauster nar çiçeği EYun balaústion βαλαύστιον za.a.

balya

İt balla top, bohça, denk Ger *ballaz top << HAvr *bʰol- HAvr *bʰel-¹ şişmek, kabarmak

balyaj

Fr balayage süpürme Fr balai süpürge +age ~? Kelt

balyemez

İt palla di mezzo orta (boy) top, bahriyede bir silah (Kaynak: LF sf. §56)§ İt palla top İt mezzo orta

balyoz1

Yun variós βαρειός zağır şey, ağır demirci çekici Yun varís βαρύς zağır << EYun barýs βαρύς zağır

balyoz2

[ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
baylós: il bailo [ Mühimme Defterleri, 1564]
Venedik dojı tarafından āsitāne-i Saˁādetümde olan baylosı

Yun bailós μβαιλός zVenedik elçisi İt bailo yetkili kişi, yerel yönetici İt/OLat baiulare görev üstlenmek, yönetmek <? OLat bagulum/baiulum asa, değnek (Kaynak: DuCL sf. 2:575)

 baget

Not: Karş. Fr bailli, İng bailiff "kral temsilcisi, yerel yönetici". Öte yandan, 13. yy İtalyanca/Latince metinlerinde görülen baiulacio < Tr beylik deyimi ilgi çekicidir.


14.09.2018
bam teli

Fa bām بام zmüzikte pes perde, bas

bambu

Fr bambou İng bamboo sıcak iklimlerde yetişen bir tür kamış Port bambus a.a. Tamil

bamya

Ar bāmiyā باميا zAfrika kökenli bir sebze, alcaea aegyptiaca veya abelmoschus esculentus ?

ban

İng ban yasaklamak, yasak EFr ban/bandon yargı, yasak Ger *bannan/*bandan yüksek sesle ilan etmek, yargılamak, yasaklamak

+ban

Fa bān بان z[bileşik adlarda] bakan, gözeten, bekleyen, güden << OFa pān/pānag a.a. ≈ Ave *pāna- korumak