ban|mak

bam teli

Fa bām بام zmüzikte pes perde, bas

bambu

Fr bambou İng bamboo sıcak iklimlerde yetişen bir tür kamış Port bambus a.a. Tamil

bamya

Ar bāmiyā باميا zAfrika kökenli bir sebze, alcaea aegyptiaca veya abelmoschus esculentus ?

ban

İng ban yasaklamak, yasak EFr ban/bandon yargı, yasak Ger *bannan/*bandan yüksek sesle ilan etmek, yargılamak, yasaklamak

+ban

Fa bān بان z[bileşik adlarda] bakan, gözeten, bekleyen, güden << OFa pān/pānag a.a. ≈ Ave *pāna- korumak

ban|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
koy bandı [[koyun bağlandı - Bir yere bağlanan her şey için kullanılır]] (...) er tulum mandı [adam silah kuşandı], ol ötmēk sirkēke mandı [ekmeği sirkeye bandı] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
manarmen - Alm: ich iyn tuyche [ich eintauche]

<< ETü ban-/man- 1. bağlanmak, kuşanmak, 2. bastırmak, batırmak ETü ba- bağlamak +In-

 bağ1

Not: Esasen "bağlanmak" anlamındayken, yemeğe ilişkin özel anlam kazanmıştır. Önseste /b/ > /m/ varyasyonu için karş. ben1.

Benzer sözcükler: banak, bandırmak, banılmak


05.10.2017
banal

Fr banal 1. feodal yargı altında olan, köylü [esk.], 2. soylu olmayan, adi, avam EFr ban/bandon yargı, yasak +al°

banana

İng banana muz İsp/Port banana a.a. (İlk kullanım: 1563 Garcia de Orta, Port. seyyah.) Kikongo

banço

İng banjo bir çalgı

bandana

İng bandanna lekeler bırakılarak boyanmış mendil Hind bandhanu kumaşı düğümleyerek boyama usulü Sans bandh- bağlamak << HAvr *bʰendʰ- bağlamak

bandıl

İng bundle demet, bohça << Ger *bindan bağlamak