bandrol

banço

İngilizce banjo "bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır.

bandana

İngilizce bandanna "lekeler bırakılarak boyanmış mendil" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Modern Hintçe bandhanu "kumaşı düğümleyerek boyama usulü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe bandh- "bağlamak" fiilinden türetilmiştir. Sanskritçe fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰendʰ- "bağlamak" biçiminden evrilmiştir.

bandıl

İngilizce bundle "demet, bohça " sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bindan "bağlamak" sözcüğünden evrilmiştir.

bandıra

Venedikçe bandéra "bayrak [İtalyanca bandiera]" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Venedikçe banda1 "bayrak, sancak, gemide sancak tarafı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bandwa "işaret, simge, sancak" biçiminden alıntıdır.

bando

İtalyanca banda veya Fransızca bande "grup, çete, özellikle müzik grubu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince bandum "1. sancak, 2. bir sancak altında toplanan güruh, çete" sözcüğünden evrilmiştir.

bandrol
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"vergi etiketi" [ Düstur Tertip I.-IV., 1884]
Tütün ve sigaralar ... üzerlerine bandrol yapıştırılmış paket veya kutu derununda satılır.

Köken

Fransızca banderole "1. şerit şeklinde bayrak, 2. bez afiş, üstü yazılı kurdele" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca banderuola "bayrakçık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca bandera "bayrak" sözcüğünün küçültme halidir.

Daha fazla bilgi için bandıra maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

bandrollenmek


01.10.2017
bangır

"şiddetli bağırma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

bani

Arapça bny kökünden gelen bāni بانٍ z "bina eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça banā بنا z "bina etti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

bank

Fransızca banque "seki, dar uzun tümsek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bank- biçiminden alıntıdır.

banka

Fransızca banque "1. seki, banko, tezgâh, 2. sarraf tezgâhı, banka" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen banco sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bank- "seki, banko" biçiminden alıntıdır.

bankamatik