bani

bandıl

İng bundle demet, bohça << Ger *bindan bağlamak

bandıra

Ven bandéra bayrak [İt bandiera] Ven banda bayrak, sancak, gemide sancak tarafı Ger *bandwa işaret, simge, sancak

bando

İt banda Fr bande grup, çete, özellikle müzik grubu << OLat bandum 1. sancak, 2. bir sancak altında toplanan güruh, çete

bandrol

Fr banderole 1. şerit şeklinde bayrak, 2. bez afiş, üstü yazılı kurdele İt banderuola [küç.] bayrakçık +ul° İt bandera bayrak

bangır

onom şiddetli bağırma sesi

bani

[ Ömer b. Mezîd, Mecmuatü'n-nezâir, 1437]
anuŋ zātıdur işbu mübārek menzile bānī

Ar bāni بانٍ z [#bny fāˁil fa.] bina eden Ar banā بنا zbina etti

 bina


05.09.2017
bank

Fr banque seki, dar uzun tümsek Ger *bank- a.a.

banka

Fr banque 1. seki, banko, tezgâh, 2. sarraf tezgâhı, banka İt banco a.a. Ger *bank- seki, banko

bankamatik
banker

İt banchiere Fr banquier bankacı

banket

Fr banquette [küç.] küçük sıra Fr banque set, seki +et°