bankamatik

bandrol

Fransızca banderole "1. şerit şeklinde bayrak, 2. bez afiş, üstü yazılı kurdele" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca banderuola "bayrakçık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca bandera "bayrak" sözcüğünün küçültme halidir.

bangır

"şiddetli bağırma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

bani

Arapça bny kökünden gelen bāni بانٍ z "bina eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça banā بنا z "bina etti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

bank

Fransızca banque "seki, dar uzun tümsek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bank- biçiminden alıntıdır.

banka

Fransızca banque "1. seki, banko, tezgâh, 2. sarraf tezgâhı, banka" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen banco sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bank- "seki, banko" biçiminden alıntıdır.

bankamatik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1982]
Türkiye İş Bankası yeni ve çağdaş bir hizmet daha sunuyor: Otomatik Para Ödeme Makinesi Bankamatik.

Daha fazla bilgi için banka, +matik maddelerine bakınız.


14.11.2019
banker

İtalyanca banchiere veya Fransızca banquier "bankacı" sözcüğünden alıntıdır.

banket

Fransızca banquette "küçük sıra" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca banque "set, seki" sözcüğünün küçültme halidir.

bankiz

Fransızca banquise "deniz buzulu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Norveççe pakkis "sıkışık buz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Norveççe pakke "sıkışık" ve Norveççe is "buz" sözcüklerinin bileşiğidir.

banknot

İngilizce banknote "kâğıt para" sözcüğünden alıntıdır.

banko

İtalyanca banco veya Fransızca banque "1. seki, oturak, 2. banka" sözcüğünden alıntıdır.