banker

bangır

onom şiddetli bağırma sesi

bani

Ar bāni بانٍ z [#bny fāˁil fa.] bina eden Ar banā بنا zbina etti

bank

Fr banque seki, dar uzun tümsek Ger *bank- a.a.

banka

Fr banque 1. seki, banko, tezgâh, 2. sarraf tezgâhı, banka İt banco a.a. Ger *bank- seki, banko

bankamatik
banker

[ Terakki - gazete, 1868]
Prusya'nın bankerleri muˁteberānından ve akranı beyninde servet ve yesārı ile meşhur bankerzede [ Milliyet - gazete, 1982]
bankerzedeleri daha fazla bunaltmak, hükümetin kazazedelere yardım kararıyla çelişmektedir

İt banchiere Fr banquier bankacı

 banka

Benzer sözcükler: bankerzede


18.06.2015
banket

Fr banquette [küç.] küçük sıra Fr banque set, seki +et°

bankiz

Fr banquise deniz buzulu Norv pakkis sıkışık buz § Norv pakke sıkışık Norv is buz

banknot

İng banknote kâğıt para

banko

İt banco Fr banque [fem.] 1. seki, oturak, 2. banka

banliyö

Fr banlieu bir kentin yargı alanında bulunan (kırsal) yerleşim, mezra, varoş § EFr ban yargı, yasak Fr lieu yer