banket

bani

Arapça bny kökünden gelen bāni بانٍ z "bina eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça banā بنا z "bina etti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

bank

Fransızca banque "seki, dar uzun tümsek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bank- biçiminden alıntıdır.

banka

Fransızca banque "1. seki, banko, tezgâh, 2. sarraf tezgâhı, banka" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen banco sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bank- "seki, banko" biçiminden alıntıdır.

bankamatik
banker

İtalyanca banchiere veya Fransızca banquier "bankacı" sözcüğünden alıntıdır.

banket
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"yol kenarı seddi" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
şose sathınn ihzarı, hendek, banket tamiri "... oturma yeri" [ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
banket: Tramvay, otobüs gibi taşıtlarda oturulan yer.

Köken

Fransızca banquette "küçük sıra" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca banque "set, seki" sözcüğünün küçültme halidir.

Daha fazla bilgi için bank maddesine bakınız.


21.08.2017
bankiz

Fransızca banquise "deniz buzulu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Norveççe pakkis "sıkışık buz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Norveççe pakke "sıkışık" ve Norveççe is "buz" sözcüklerinin bileşiğidir.

banknot

İngilizce banknote "kâğıt para" sözcüğünden alıntıdır.

banko

İtalyanca banco veya Fransızca banque "1. seki, oturak, 2. banka" sözcüğünden alıntıdır.

banliyö

Fransızca banlieu "bir kentin yargı alanında bulunan (kırsal) yerleşim, mezra, varoş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca ban "yargı, yasak" ve Fransızca lieu "yer" sözcüklerinin bileşiğidir.

bant

Fransızca bande "şerit, sargı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bandam biçiminden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bindan "bağlamak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bʰendʰ- biçiminden evrilmiştir.