bap

banliyö

Fransızca banlieu "bir kentin yargı alanında bulunan (kırsal) yerleşim, mezra, varoş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca ban "yargı, yasak" ve Fransızca lieu "yer" sözcüklerinin bileşiğidir.

bant

Fransızca bande "şerit, sargı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bandam biçiminden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bindan "bağlamak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bʰendʰ- biçiminden evrilmiştir.

banu

Farsça bānū بانو z "hanım efendi, sahibe" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen pānūg sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça pān "gözeten, güden" sözcüğünden türetilmiştir.

banyo

İtalyanca bagno "hamam, kaplıca" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen balneum veya baneum sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen balaneîon βαλανεῖον z sözcüğünden alıntıdır.

baobap

Fransızca baobab "Afrika'da yetişen bir ağaç, adansonia digitata" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Arapça bū ḥibāb بو حباب z "«tohumların babası», çok tohumlu kişi veya varlık" deyiminden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Arapça بو z "baba" ve Arapça ḥbb kökünden gelen ḥibāb حباب z "tohumlar" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Arapça sözcük Arapça ḥbb kökünden gelen ḥabb حبّ z sözcüğünün çoğuludur. )

bap
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"kitap bölümü" [ Edib Ahmed, Atebet-ül Hakayık, 1250? yılından önce]
tükedi bu on tört bāb öze sözi [bu 14 başlıkta sözü bitirdi] "... kapı" [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
bāb-ı Cennet bāb-ı tevbe

Köken

Arapça bwb kökünden gelen bāb باب z "kapı, (mec.) kitap bölümü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice bb kökünden gelen bāb בָּב z "kapı, Talmud'u oluşturan risalelerden her biri" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça bābu "kapı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Benzer sözcükler

babı hümayun, babıali, babında, babüssaade, olbapta

Bu maddeye gönderenler

bevvap


14.08.2015
baptist

İngilizce baptist "1. vaftiz eden, 2. 1609'da John Smyth tarafından kurulan Protestan mezhebi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince baptista "vaftiz eden" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen baptistēs βαπτιστής z sözcüğünden alıntıdır.

bar(o)+

Fransızca ve İngilizce baro+ "[bileşik adlarda] ağır, ağırlık, basınç" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca báros βάρος z "ağırlık, basınç" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca barýs βαρύς z "ağır" sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷréh₂u-s (*gʷrā́u-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷreh₂- (*gʷrā-) "ağır" kökünden türetilmiştir.

bar1

İngilizce bar "1. çubuk, engel, bariyer, 2. içki tezgâhı, ayakta içki içilen yer" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca barre "çubuk, engel, bariyer" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen barra sözcüğünden evrilmiştir.

bar2

Ermenice bar պար z "1. halka, grup, topluluk, 2. halka halinde yapılan dans" sözcüğünden alıntıdır.

bar3

"bağırma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.