barış parkan

barem

Fransızca barème "sayısal basamak tablosu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük François Barrême "Fransız matematikçi ve modern muhasebe sistemlerinin kurucusu (1640-1703)" özel adından türetilmiştir.

baret

Fransızca barrette "düz tepeli şapka, madenci kaskı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca barretta veya biretta "düz tepeli şapka, bere" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Provansal dilinde aynı anlama gelen beret veya berret sözcüğü ile eş kökenlidir.

barfiks

Fransızca barre fixe "sabit çubuk, jimnastikte bir alet" deyiminden alıntıdır.

barın|mak

Eski Türkçe barın- "kendi başına gitmek, kendince gitmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe bar- "gitmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +In- ekiyle türetilmiştir.

barış

Türkiye Türkçesi barışık "sulh" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi barış- "sulh etmek, antlaşmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

barış|mak

Eski Türkçe barış- "karşılıklı gitmek, yardımlaşmak, beraber yapmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe bar- "gitmek" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

bari

Farsça bārī بارى z "bir kere" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça bār بار z "kere, defa" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir.

barika

Arapça brḳ kökünden gelen barīḳa(t) بريقة z "kıvılcım, şimşek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baraḳa بَرَقَ z "kıvılcım çaktı, parladı" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

barikat

Fransızca barricade "Paris'te 1588 ihtilali esnasında asilerin büyük fıçıları toprak ve taş doldurarak yaptığı mevzilere verilen ad, her çeşit derme çatma korunak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca barrique "fıçı, varil" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *barrica biçiminden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

bariton

Fransızca baritone "müzikte orta erkek sesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca baritono sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca barýs βαρύς z "ağır" ve Eski Yunanca tónos τόνος z "ses" sözcüklerinin bileşiğidir.

bariyer

Fransızca barrière "engel oluşturmak için kurulan düzenek, mania" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca barre "çubuk, engel" sözcüğünden türetilmiştir.