bar2

baobap

Fr baobab Afrika'da yetişen bir ağaç, adansonia digitata ~? Ar bū ḥibāb بو حباب z«tohumların babası», çok tohumlu kişi veya varlık § Ar بو zbaba Ar ḥibāb حباب z [#ḥbb çoğ.] tohumlar (Ar ḥabb حبّ z [#ḥbb t.] )

bap

Ar bāb باب z [#bwb faˁl ] kapı, (mec.) kitap bölümü ≈ Aram bāb בָּב z [#bb] kapı, Talmud'u oluşturan risalelerden her biri ≈ Akad bābu kapı

baptist

İng baptist 1. vaftiz eden, 2. 1609'da John Smyth tarafından kurulan Protestan mezhebi Lat baptista vaftiz eden EYun baptistēs βαπτιστής za.a.

bar(o)+

Fr/İng baro+ [bileşik adlarda] ağır, ağırlık, basınç EYun báros βάρος zağırlık, basınç ≈ EYun barýs βαρύς zağır << HAvr *gʷréh₂u-s (*gʷrā́u-s) HAvr *gʷreh₂- (*gʷrā-) ağır

bar1

İng bar 1. çubuk, engel, bariyer, 2. içki tezgâhı, ayakta içki içilen yer Fr barre çubuk, engel, bariyer << Lat barra a.a.

bar2

"Erzurum dansı" [ Cumhuriyet - gazete, 1929]
Bu rakslara Erzurum barları diyorlar (...) en güzeli Hançer barı idi.

Erm bar պար z1. halka, grup, topluluk, 2. halka halinde yapılan dans

Not: "Dans olan bar 1929'da 'keşfedilmiş' ve Mahmut Ragıp'ın aynı yıl basılan Şarki Anadolu Türküleri ve Oyunları'nda tasvir edilmiş, 1930'da İstanbul Konservatuarının bastığı Halk Türküleri 13. Kitap'ta notaları verilmiştir. Sırrı Numan'ın 1929 basımlı Erzurum Oyunları ve Oyun Havaları kitabında da bar tasvirleri ve notaları vardır." (Aslan Memiloğlu)


14.11.2019
bar3

onom bağırma sesi

baraj

Fr barrage set, su seddi Fr barrer set çekmek, engellemek +age

baraka

Fr barraque İt baracca kulübe, derme çatma yapı ?

barakuda

İng barracuda bir tür yırtıcı balık, sphyraena İsp barracuda a.a. Karib

baran

Fa bārān باران zyağmur << OFa vārān a.a. ≈ Ave vār- a.a. ≈ Sans varṣá वर्ष zyağmur, yağış