barmen

bariyer

Fransızca barrière "engel oluşturmak için kurulan düzenek, mania" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca barre "çubuk, engel" sözcüğünden türetilmiştir.

bariz

Arapça brz kökünden gelen bāriz بارز z "ortaya çıkan, çıkıntı, yüksek, aşikâr" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baraza بَرَزَ z "çıktı, ortaya çıktı, kendini gösterdi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

bark

Eski Türkçe bark "mesken, konut" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bar- "gitmek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

barkod

İngilizce barcode "çubuklardan oluşan kodlama sistemi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce bar "çubuk" ve İngilizce code "1. yasa derlemesi, 2. sinyal yorumlama sistemi, bir sisteme göre yorumlanan her türlü sinyal" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen code sözcüğünden alıntıdır. )

barmaid

İngilizce barmaid "kadın bar görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce bar ve İngilizce maid "genç kız" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük İngilizce aynı anlama gelen maiden sözcüğünden türetilmiştir. İngilizce sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen mæγden sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *magadînom biçiminden evrilmiştir. )

barmen
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1937]
Zozo Dolmas, barmenden viski istemiş, barmen viskiyi vermeyince kızmış.

Köken

Fransızca barman "barda içki servisi yapan görevli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce bar "içki tezgâhı" ve İngilizce man "adam" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için bar1, +men maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Fransızcaya özgü bir İngilizce bileşiktir. Karş. İngilizce bartender (aynı anlamda).


25.04.2018
baro

Fransızca barreau "1. çubuk, engel, bariyer, 2. mahkemede avukatları hakimden ayıran bariyer, 3. (mec.) avukatlar, avukat zümresi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince barrellus "çubuk, engel" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen barra sözcüğünün küçültme halidir.

barok

Fransızca baroque "17. ve 18. yy'a özgü abartılı sanat akımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce barroco "büyük ve tuhaf şekilli inci" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince verruca "siğil" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: OED)

barometre

Fransızca baromètre "basınç ölçme cihazı" sözcüğünden alıntıdır.

baron

Fransızca baron "bir soyluluk ünvanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince barō "adam, özellikle kralın şahsi hizmetkârı, feodal hukukta doğrudan krala bağlı mülk sahibi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

barsama

Yeni Yunanca vársamo βάρσαμο z "naneye benzer güzel kokulu ot, achillea millefolium" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca bálsamon βάλσαμον z "tropik ülkelerden gelen güzel kokulu bir sakız, pelesenk" sözcüğünden evrilmiştir.