barsama

barmen

Fransızca barman "barda içki servisi yapan görevli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce bar "içki tezgâhı" ve İngilizce man "adam" sözcüklerinin bileşiğidir.

baro

Fransızca barreau "1. çubuk, engel, bariyer, 2. mahkemede avukatları hakimden ayıran bariyer, 3. (mec.) avukatlar, avukat zümresi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince barrellus "çubuk, engel" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen barra sözcüğünün küçültme halidir.

barok

Fransızca baroque "17. ve 18. yy'a özgü abartılı sanat akımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce barroco "büyük ve tuhaf şekilli inci" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince verruca "siğil" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: OED)

barometre

Fransızca baromètre "basınç ölçme cihazı" sözcüğünden alıntıdır.

baron

Fransızca baron "bir soyluluk ünvanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince barō "adam, özellikle kralın şahsi hizmetkârı, feodal hukukta doğrudan krala bağlı mülk sahibi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

barsama
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
barsama: ayvadana ve civan perçemi gibi bir ottur

Köken

Yeni Yunanca vársamo βάρσαμο z "naneye benzer güzel kokulu ot, achillea millefolium" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca bálsamon βάλσαμον z "tropik ülkelerden gelen güzel kokulu bir sakız, pelesenk" sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için balsam maddesine bakınız.


29.06.2015
barter

İngilizce barter "takas, değiş tokuş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca barater veya bareter "pazarlık, yalan dolan, irtikâp" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca baratteria "deniz ticaret hukukunda kaptanın taşıdığı malı zimmetine geçirmesiyle oluşan suç, irtikâp" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

barut

Arapça bārūt veya bārūd بارود z "güherçile" sözcüğü ile eş kökenlidir. Arapça sözcük Orta Yunanca pýrōton πύρωτον z "bir tür yanıcı kimyasal" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pyrítēs líthos πυρίτης λίθος z "«ateş taşı», bir tür yanıcı kimyasal" sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca pyr πυρ z "ateş" sözcüğünden türetilmiştir.

baryum

Yeni Latince barium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1808 Sir Humphrey Davy, İng. kimyacı (1778-1829).) Latince sözcük Latince barytes "barit, baryum sülfat minerali" sözcüğünden +ium ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca barýs βαρύς z "ağır" sözcüğünden türetilmiştir.

bas|mak

Eski Türkçe bas- "bastırmak, baskın yapmak, çullanmak, eziyet etmek" fiilinden evrilmiştir.

bas1

Fransızca basse "müzikte pes perde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca basso sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince bassus "aşağı, alçak" sözcüğünden evrilmiştir.