basınç

bas1

Fr basse müzikte pes perde İt basso << OLat bassus aşağı, alçak

bas2

onom bağırma sesi

basamak

TTü bas- +(A)mAk

basen

Fr bassin leğen, leğen kemiği, kalça << OLat bacinus leğen OLat bacus/bacarium tekne, çukur kap +in° ~? Kelt

basın

TTü bas- +In

basınç

ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
budundın kötürdi kamuġ küç basınç [halktan tüm baskı ve zulmü kaldırdı] TTü: [ Işknâme, 1398]
hemīşe işi ẓulm ola vü basınc / ki ẓulmünden kimesne olmaya dinc YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
basınç = Tazyik

ETü basınç tazyik, zulüm (ETü basın- aşağılamak, kahretmek, ezmek ) ETü bas- +(In)ç

 bas-

Not: "Tazyik, zulüm" anlamında erken TTü metinlerde görülen sözcük, uzun süre kullanımdan düşmüş iken Dil Devrimi döneminde yeniden keşfedilmiştir.

Benzer sözcükler: alçak basınç, basınçlı


28.12.2015
basil

YLat bacillus [küç.] çubuk şeklinde bakteri (İlk kullanım: 1853 Ferdinand Cohn, Alm. botanikçi (1828-98).) Lat baculum çubuk, değnek

basiret

Ar baṣīra(t) بصيرة z [#bṣr faˁīla(t) msd.] kavrayış, sezgi, insight ≈ Ar baṣar بصر z [faˁal ] görme yeteneği

basit

Ar basīṭ بسيط z [#bsṭ faˁīl sf.] yaygın, düz ve engebesiz Ar basaṭa بَسَطَ zyaydı, serdi, açtı

basketbol

İng basketball a.a. (İlk kullanım: 1891 J.A. Naismith, Kanad. hekim ve eğitmen.) § İng basket sepet İng ball top (Fr balle a.a. )

baskı

TTü bas- +gU