batar kat

batar kat

batar kat "asma kat (İzmir ağzı)" [ Milliyet - gazete, 1977]
İzmir'de ... geniş cepheli mağaza ve çift batar katlı işyeri kiralıktır.

Yun patári πατάρι z [küç.] katçık, ara kat Yun pátos πάτος ztaban +arion Yun patéō ayak basmak

 patik

Not: batmak fiiliyle ilgisi yoktur.


14.11.2019
kat1

<< ETü kat 1. tabaka, büklüm, 2. (Oğuzca) yan, nezd ETü ka- koymak, katmak +Ut