bayıl|mak

bay|mak

<<? ETü *bañ- (Kaynak: Claus sf. 772.)

bayağı

<< ETü bayakı önceki, eski ETü baya önce

bayan

YTü bay hitap deyimi, bey

bayat

~? Ar bāˀit بائت z [#byt fāˁil fa.] geceden kalmış Ar bāta بَاتَ zgeceledi

baybay

İng bye-bye veda sözü İng good bye a.a. İng God by thee «tanrı yanında olsun», a.a.

bayıl|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ḳaġun mayıldı [kavun yumuşadı Bu, kavunun aşırı olgunlaşması durumudur.]] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
bayilmak: Deliquium pati, deficere [kendinden geçmek]

<< ETü mayıl-/*bayıl- gevşemek, uyuşmak <? ETü *bañ- (Kaynak: Claus sf. 772)

Not: ETü ve TTü sadece edilgen bayıl- biçimi kaydedilmiştir. Geçişli bay- fiili modern TTü argodur.

Benzer sözcükler: baygın, bayık, bayıltmak, bayıltıcı

Bu maddeye gönderenler: bay-, mayış-


02.05.2019
bayındır

≈ öz Bayundır eski bir Türk adı ETü bayu- zenginleşmek, müreffeh olmak ETü bay zengin +U-

bayır

Ar bāˀir بائر z [#bwr fāˁil fa.] işlenmeyen toprak, yaban yer Ar bāra بار z(toprak) boş durdu, nadasa bırakıldı, işe yaramadı

bayi

Ar bāˀiˁ بَائِع z [#byˁ fāˁil fa.] satan, satıcı Ar bāˁa بَاعَ zsattı, satış için sözleşti

baykuş

<< OTü bay kuş ETü bay zengin, soylu

baypas

İng bypass bir engelin yanından dolaşarak geçme § İng by 1. yan, kenar, 2. ikincil, tali İng pass geçme