bayındır

bayağı

Eski Türkçe bayakı "önceki, eski" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe baya "önce" sözcüğünden türetilmiştir.

bayan

Yeni Türkçe bay "hitap deyimi, bey" sözcüğünden türetilmiştir.

bayat

Arapça byt kökünden gelen bāˀit بائت z "geceden kalmış" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça bāta بَاتَ z "geceledi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

baybay

İngilizce bye-bye "veda sözü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce aynı anlama gelen good bye deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce God by thee "«tanrı yanında olsun», a.a." deyiminden türetilmiştir.

bayıl|mak

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan mayıl- veya *bayıl- "gevşemek, uyuşmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bañ- biçiminden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Gerard Clauson, An Etym. Dict. of Pre-Thirteenth Centu sf. 772)

bayındır
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
bayındır = Âbâd, âbâdan, mamur

Köken

Bayundır "eski bir Türk adı" özel adı ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Türkçe bayu- "zenginleşmek, müreffeh olmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe bay "zengin" sözcüğünden Eski Türkçe +U- ekiyle türetilmiştir.

Benzer sözcükler

bayındırlık

Bu maddeye gönderenler

boyar


08.11.2013
bayır

Arapça bwr kökünden gelen bāˀir بائر z "işlenmeyen toprak, yaban yer" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bāra بار z "(toprak) boş durdu, nadasa bırakıldı, işe yaramadı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

bayi

Arapça byˁ kökünden gelen bāˀiˁ بَائِع z "satan, satıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bāˁa بَاعَ z "sattı, satış için sözleşti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

baykuş

Orta Türkçe bay kuş sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe bay "zengin, soylu" sözcüğünden türetilmiştir.

baypas

İngilizce bypass "bir engelin yanından dolaşarak geçme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce by "1. yan, kenar, 2. ikincil, tali" ve İngilizce pass "geçme" sözcüklerinin bileşiğidir.

bayrak

Eski Türkçe batrak veya batruk "mızrak, mızraklı flama" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe batur- "(mızrak) saplamak" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.