bayağı

battal

Ar baṭṭāl بطّال z [#bṭl faˁˁāl mesl.] boş, batıl, geçersiz Ar baṭala بَطَلَ zboş ve geçersiz idi

battaniye

<? Ar biṭān بط‎ان z [#bṭn] devenin karnına sarılan kuşak, gömlek içine giyilen yün kuşak +īya(t)1 Ar baṭn بط‎ن zkarın

bavul

İt baule yolculukta taşınan yük, çıkın << OLat baula a.a. <<? OLat balla balya, çıkın

bay

<< ETü bay zengin, soylu

bay|mak

<<? ETü *bañ- (Kaynak: Claus sf. 772.)

bayağı

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
bayakıya tuġmış kün teŋri [önceden/eskiden doğmuş gün tanrı] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
baya ok keltim [[biraz önce geldim]] TTü: "eski" [ Yunus Emre, Bütün Şiirleri, <1320]
ḥaḳḳa şükr ki ḥālim bayağıdan [eskisinden] χoş oldı TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
bayağı: Simplex, simpliciter & planè [basit, düpedüz] & pro gōyā & gōyā ki [gûya yerine] TTü: "... adi" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
bayağı: Adi, harcî, avam kârı, has olmayan. Bayağı adam. Basbayağı. TTü: "... hemen hemen" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
bayağı: 1. Her zamanki gibi olan, hiç bir özelliği bulunmayan. 2. Aşağılık. 3. (zarf) Hemen hemen.

<< ETü bayakı önceki, eski ETü baya önce

Not: Anlam evrimi "önceden" > "eski" > "adi, sıradan" şeklindedir. "Sanki" ve "bir miktar" anlamlarında kullanımı anlaşılamadı.

Benzer sözcükler: bayağılaşmak, bayağılık


02.06.2015
bayan

YTü bay hitap deyimi, bey

bayat

~? Ar bāˀit بائت z [#byt fāˁil fa.] geceden kalmış Ar bāta بَاتَ zgeceledi

baybay

İng bye-bye veda sözü İng good bye a.a. İng God by thee «tanrı yanında olsun», a.a.

bayıl|mak

<< ETü mayıl-/*bayıl- gevşemek, uyuşmak <? ETü *bañ- (Kaynak: Claus sf. 772)

bayındır

≈ öz Bayundır eski bir Türk adı ETü bayu- zenginleşmek, müreffeh olmak ETü bay zengin +U-