baykuş

baybay

İng bye-bye veda sözü İng good bye a.a. İng God by thee «tanrı yanında olsun», a.a.

bayıl|mak

<< ETü mayıl-/*bayıl- gevşemek, uyuşmak <? ETü *bañ- (Kaynak: Claus sf. 772)

bayındır

≈ öz Bayundır eski bir Türk adı ETü bayu- zenginleşmek, müreffeh olmak ETü bay zengin +U-

bayır

Ar bāˀir بائر z [#bwr fāˁil fa.] işlenmeyen toprak, yaban yer Ar bāra بار z(toprak) boş durdu, nadasa bırakıldı, işe yaramadı

bayi

Ar bāˀiˁ بَائِع z [#byˁ fāˁil fa.] satan, satıcı Ar bāˁa بَاعَ zsattı, satış için sözleşti

baykuş

KTü: [ anon., Kitab-ı Mecmu-ı Tercüman-ı Türkî, 1343]
bay kuş: al-ḳabīsa [ak baykuş] TTü: [ Şeyhoğlu, Marzubânnâme terc., 1380]
bāyġuş sıfatlu kuşlar Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
baykuş: chouette

<< OTü bay kuş ETü bay zengin, soylu

 bay, kuş

Not: Karş. bay sunkur, baykara "bir tür küçük yırtıcı kuş". Zenginlikle bağdaştırılması birtakım batıl inançlarla ilgili olabilir. Her halükârda 1934'te icat edilen YTü bay "bey" sözkonusu olamaz.


18.09.2017
baypas

İng bypass bir engelin yanından dolaşarak geçme § İng by 1. yan, kenar, 2. ikincil, tali İng pass geçme

bayrak

<< ETü batrak/batruk mızrak, mızraklı flama <? ETü batur- (mızrak) saplamak +(g)Ak

bayram

<< ETü badrām sevinç, neşe OFa paḏrām neşe, huzur, mutluluk, sükûn Sogd patrām a.a. << İr *pati-rāma- a.a. (≈ Sans rāma a.a. )

bayt

İng byte sekiz bitten oluşan sayısal birim (İlk kullanım: 1964, IBM Sytems Journal.)

baytar

Ar bayṭār/bayṭar بيطار/بيطر z [#bṭr] veteriner, at doktoru, nalbant EYun ʰippíatros ἱππίατρος zat doktoru