bayram

bayır

Ar bāˀir بائر z [#bwr fāˁil fa.] işlenmeyen toprak, yaban yer Ar bāra بار z(toprak) boş durdu, nadasa bırakıldı, işe yaramadı

bayi

Ar bāˀiˁ بَائِع z [#byˁ fāˁil fa.] satan, satıcı Ar bāˁa بَاعَ zsattı, satış için sözleşti

baykuş

<< OTü bay kuş ETü bay zengin, soylu

baypas

İng bypass bir engelin yanından dolaşarak geçme § İng by 1. yan, kenar, 2. ikincil, tali İng pass geçme

bayrak

<< ETü batrak/batruk mızrak, mızraklı flama <? ETü batur- (mızrak) saplamak +(g)Ak

bayram

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
bayrām: yawma'l-ˁīd [Kurban veya Ramazan bayramı] [[Oğuzca. Bunun halk dilindeki baḏram (sevinç, eğlence) sözcüğünden türediğini düşünüyorum, çünkü īd günü aynı zamanda sevinç ve neşe günüdür. (...) bayram sözcüğü yalnızca kendi lehçelerinde ḏ'yi y yapanlar (Oğuz ve Kıpçaklar) tarafından bu anlamda kullanılır.]] OTü: [ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
bayramḳa ḥāzır boldılar

<< ETü badrām sevinç, neşe OFa paḏrām neşe, huzur, mutluluk, sükûn Sogd patrām a.a. << İr *pati-rāma- a.a. (≈ Sans rāma a.a. )

 ram

Benzer sözcükler: bayram yeri, bayramlaşmak, bayramlık


23.03.2020
bayt

İng byte sekiz bitten oluşan sayısal birim (İlk kullanım: 1964, IBM Sytems Journal.)

baytar

Ar bayṭār/bayṭar بيطار/بيطر z [#bṭr] veteriner, at doktoru, nalbant EYun ʰippíatros ἱππίατρος zat doktoru

baz

Fr/İng base 1. ayak basılan yer, kaide, zemin, üs, 2. kimyada bir asitle birleşince tuz oluşturan madde << Lat basis basamak, kaide EYun básis βάσις za.a. EYun baínō, bat- βαίνω, βατ- zyürümek, adım atmak +sis << HAvr *gʷémti- geliş HAvr *gʷem- gelmek, gitmek

+baz

Fa bāz باز zoynayan, oynatan Fa bāχtan, bāz- باختن, باز zoynamak << OFa bāχtan sıçramak, zıplamak, oynamak

baza

Fr base altlık, temel, taban, altyapı