bazlama

baza

Fransızca base "altlık, temel, taban, altyapı" sözcüğünden alıntıdır.

bazalt

Fransızca basalte "koyu renkli bir volkanik kaya" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen basaltes sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen basanítēs βασανίτης z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca básanos βάσανος z "mihenk taşı, altın ayarını sınamak için kullanılan kara bir taş" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Yunanca sözcük Pali (geç Sanskrit) dilinde pāsāna "taş" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. )

bazan

Arapça bˁḍ kökünden gelen baˁḍ بعض z "birtakım, bazı, biraz" sözcüğünden +an ekiyle türetilmiştir.

bazı

Arapça baˁḍi بَعْضِ z "bir kısmı (genitif)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bˁḍ kökünden gelen baˁḍ بعض z "bir kısım, bazı, birtakım" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça baˁaḍa بَعَضَ z "ısırık aldı, (sinek) soktu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

bazilika

Latince basilica "Roma imparatorluğunda bir tür kamu binası" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca stoa basilikḗ στοα βασιλική z "«kral revakı», Atina'da yüksek mahkeme olarak kullanılan revak" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca basileús βασιλεύς z "kral" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

bazlama
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

bazlamaç [ Sultan Veled, Divan, 1420 yılından önce]
Uçmak aşından dilerven bir çanak / Nūr hamīrinden iki üç bazlamaç. [ Geredeli İshak , Edviye-i Müfrede, 1389]
bāzlamac kim ˁarebce aŋa χubżu'ṭ-ṭābıḳ dirler, tabiatı kurudur

Köken

Türkiye Türkçesi bazlamac "tepsi ekmeği" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi bazı veya baza "hamur yumağı, bir ekmeklik hamur parçası" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca aynı anlama gelen máza sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

Ek açıklama

Homeros'tan beri kaydedilmiş olan Yeni Yunanca máza sözcüğü ile anlam birliği dikkat çekici olmakla beraber, Yunancadan direkt alıntı olasılığı zayıftır. Azericede kullanılan bozlama (aynı anlamda) biçimi, geç bir evrimi temsil eder.


29.10.2020
bazu

Farsça bāzū بازو z "kol, önkol" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen bāzūg sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen bāzu- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen bāhu sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bʰeh₂ǵʰú-s (*bʰāǵʰú-s) biçiminden evrilmiştir.

bazuka

İngilizce bazooka "elde taşınan roketatar" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

be

"hitap ünlemi" ünlemdir.

be+

Farsça ba به‎ z "ile, beraber, yanında, aracılığıyla (edat)" parçacığından alıntıdır. Farsça parçacık Orta Farsça pad "karşı, karşı karşıya" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen pati- sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen paiti- sözcüğü ile eş kökenlidir.

beach

İngilizce beach "plaj, kumsal" sözcüğünden alıntıdır.