beç tavuğu

beach

İng beach plaj, kumsal

bebek

çoc be-be

becayiş

Fa ba cāyiş بجايش zonun yerine Fa cāy جاى zyer

becer|mek

<< TTü başar- başa çıkmak, muvaffak olmak

becit

Fa ba-cidd بَجِد zhızlıca, gayretle Ar cidd جِدّ zenerji, gayret, hız

beç tavuğu

"tokat tavuğu, Numida meleagris" [ Artin Hindoğlu, Hazine-i Lugat, 1838]
beç tavuğu: pintade [Fr.]

öz (Osm) Beç Viyana öz (Mac) Bécs Viyana

Not: Ferenc Körmendi yer adları sözlüğü (2006) Macarca adın Avar dilinde "müstahkem yer, korugan" anlamında bir sözcükten geldiğini belirtir.


09.03.2019
bedava

Fa bād-āvard باداور z«yel getirdi», bedelsiz veya tesadüfen elde edilen şeyler için kullanılan bir deyim § Fa bād باد zyel, rüzgâr Fa āvardan آوردن zgetirmek

bedayi

Ar badāyiˁ بدايع z [#bdˁ faˁāˀil çoğ.] yenilikler, orijinal şeyler, icatlar Ar badīˁa(t) بدعة z [t.] icat, orijinallik, ilk kez yapılan şey

bedbaht

Fa badbāχt بدباخت zkötü bahtlı

bedbin

Fa bad bīn بد بين zkötü gören § Fa bad بد zkötü Fa bīn بين zgören (<< OFa vēn ≈ Ave vaēna- görmek )

beddua

Fa badduˁā بددعاء zilenme