beğen|mek

bediüzzaman

Ar badīˁu'z-zamān بديع الزمان zçağın harikası Ar badīˁ بديع zyeni, emsalsiz, harika

bednam

Fa badnām kötü namlı

begonvil

YLat bougainvillea bir tür çiçekli sarmaşık (İlk kullanım: 1866 Fr.) öz Louis Antoine de Bougainville Fransız denizci ve seyyah (1729-1811)

begonya

YLat begonia bir çiçek cinsi öz Michel Bégon Fransız idareci ve botanikçi (1638- 1710)

begüm

ÇTü/Tat begüm soylu kadınlara hitap şekli [1.ci tekil kişi iyelik ekiyle] ETü beg bey +Um

beğen|mek

OTü: [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
begendi, begeldi [[beylik etti]] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
gaudeo [memnun olmak] - souunurmen, bienirmen, biendim [sevinirim, beğenirim, beğendim] TTü: [ Yunus Emre, Bütün Şiirleri, <1320]
kimesne begenesi χūsı [huyu] yokdur

<< OTü begen- beylik etmek, takdir etmek ETü beg bey +(g)An-

 bey1

Not: Karş. Ar ḳadara "muktedir idi" > ḳaddara "takdir etti, beğendi". "Kudret" ve "iktidar" ile "değer biçme/değer verme" arasındaki semantik ilişki ilgi çekicidir.

Benzer sözcükler: beğendi, beğendirmek, beğenilmek, hünkâr beğendi

Bu maddeye gönderenler: beğeni


31.05.2021
beğeni

TTü beğen- +I(g)

behavyorizm

İng behaviorism davranışçılık (İlk kullanım: 1913 John Broadus Watson, Amer. psikolog.) İng behavior davranış +ism° İng behave davranmak, kendini belli bir şekilde tutmak İng have sahip olmak, tutmak << Ger *habēn tutmak, elde etmek << HAvr *kh₂p- (*kap-) a.a.

behemehal

Fa ba hama ḥāl به همه حال zher durumda, mutlaka

beher

Fa ba har بهر zher bir

behimiyet

Ar bahīmiyya(t) بهيميّة z [#bhm y. msd.] hayvanlık, öküz gibi hantal ve aptal olma Ar bahīma(t) بهيمة zher türlü dört ayaklı hayvan, davar +īya(t)2