beşer

beste

Farsça baste بسته z "bağlanmış, bağlı, bağ, eklem, zincir halkası, nakış" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça bastan, band- بستن, بند z "bağlamak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

bestseller

İngilizce best-seller "en çok satan (kitap vb.)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce best "en iyi" (NOT: Bu sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen betest sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *batisto- biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce seller "satan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük İngilizce sell "satmak" sözcüğünden +er ekiyle türetilmiştir.)

beş

Eski Türkçe béş "5" sözcüğünden evrilmiştir.

beşamel

Fransızca béchamel "bir tür sos" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: François Pierre de la Varenne, Fr. aşçı (1615 - 1678).) Fransızca sözcük Louis de Béchameil "14. Louis'nin sarayında görevli Fransız banker ve yönetici (1630-1703)" özel adından türetilmiştir.

beşaret

Arapça bşr kökünden gelen başāra(t) بشارة z "iyi haber, müjde" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça başara بَشَرَ z "bir müjde aldı, sevindi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

beşer
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yusuf terc., 1377 yılından önce]
geldi sāḳi kıldı sultāna χaber, pādişāh eydür eyledür χayrül-beşer

Köken

Arapça bşr kökünden gelen başar بشر z "insan, genel olarak insan türü, et ve kemikten yapılmış olanlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça başara(t) "et, ten" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen bəsar, bisərā בְּסַר, בִּסְרׇא z sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 199-200.) Aramice/Süryanice sözcük İbranice bāsār בָּשָׂר z "et, ölümlü, ademoğlu" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Benzer sözcükler

beşeri, beşeri ilimler, beşeriyet, fevkalbeşer

Bu maddeye gönderenler

basur, büşra (beşaret, tebşir), mübaşir


10.12.2015
beşik

Eski Türkçe béşik veya beşik "beşik" sözcüğünden evrilmiştir.

beşuş

Arapça bşş kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *başūş بشوش z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça başşa "yüzü güldü" fiilinin faˁūl vezninde ismi mübalağasıdır.

bet1

Farsça bad بد z "kötü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vat sözcüğünden evrilmiştir.

bet2

Eski Türkçe bét "yüz, çehre" sözcüğünden evrilmiştir.

beta

Eski Yunanca bḗta βήτα z "Yunan alfabesinin ikinci harfi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Fenike dilinde bēt "ev, Fenike alfabesinin ikinci harfi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice bēt בת z "Arami/İbrani alfabesinin ikinci harfi" sözcüğü ile eş kökenlidir.