bebek

bazu

Fa bāzū بازو zkol << OFa bāzūg a.a. ≈ Ave bāzav-, bāzu- a.a. ≈ Sans bāhu a.a. << HAvr *bhāghu-s a.a.

bazuka

İng bazooka elde taşınan roketatar ?

be

ünl hitap ünlemi

be+

Fa ba به‎ zile, beraber, yanında, aracılığıyla (edat) << OFa pad karşı, karşı karşıya << EFa pati- a.a. ≈ Ave paiti- a.a.

beach

İng beach plaj, kumsal

bebek

KTü: "göz bebeği" [ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, <1400]
nāẓiru'l-ˁayn [Ar.]: karak; Türkmenler buna bebek dérler. TTü: "... yavru" [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
alā gözlü bebeklerüŋ öksüz komışsuŋ TTü: [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
gözünüŋ bebegi domalaç ve çeper yüzli ola

çoc be-be

Not: Muhtemelen çocuk dilinde evrensel olan "ben" veya "konuşan kişi" sembolizminden. Karş. Fr bébé, İng baby, Fa baba, Ar būbū (a.a.).

Benzer sözcükler: bebe, bebem, bebiş, taş bebek

Bu maddeye gönderenler: beybi, portbebe


26.08.2017
becayiş

Fa ba cāyiş بجايش zonun yerine Fa cāy جاى zyer

becer|mek

<< TTü başar- başa çıkmak, muvaffak olmak

becit

Fa ba-cidd بَجِد zhızlıca, gayretle Ar cidd جِدّ zenerji, gayret, hız

bedava

Fa bād-āvard باداور z«rüzgâr getirdi», bedelsiz veya tesadüfen elde edilen şeyler için kullanılan bir deyim § Fa bād باد zrüzgâr Fa āvardan آوردن zgetirmek

bedayi

Ar badāyiˁ بدايع z [#bdˁ faˁāˀil çoğ.] yenilikler, orijinal şeyler, icatlar Ar badīˁa(t) بدعة z [t.] icat, orijinallik, ilk kez yapılan şey