bedava

bebek

çoc be-be

becayiş

Fa ba cāyiş بجايش zonun yerine Fa cāy جاى zyer

becer|mek

<< TTü başar- başa çıkmak, muvaffak olmak

becit

Fa ba-cidd بَجِد zhızlıca, gayretle Ar cidd جِدّ zenerji, gayret, hız

beç tavuğu

öz (Osm) Beç Viyana öz (Mac) Bécs Viyana

bedava

[ Hayalî, Ravzatü'l-envâr, 1449]
Gönül vérmiş idim bād-ı hevāya / érişmemiş idi derdüm devāya [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
bedava بداوا: Bād-i hevā zebanzedi.

Fa bād-āvard باداور z«yel getirdi», bedelsiz veya tesadüfen elde edilen şeyler için kullanılan bir deyim § Fa bād باد zyel, rüzgâr Fa āvardan آوردن zgetirmek

 bad, gerdan

Not: Osmanlıca kaynaklarda genellikle bād-i havā "hava rüzgârı?" olarak yorumlanır ve bu şekilde yazılır. Ancak Fars edebiyatında standart deyim bād-āvard şeklindedir.

Benzer sözcükler: bedavacı


11.06.2019
bedayi

Ar badāyiˁ بدايع z [#bdˁ faˁāˀil çoğ.] yenilikler, orijinal şeyler, icatlar Ar badīˁa(t) بدعة z [t.] icat, orijinallik, ilk kez yapılan şey

bedbaht

Fa badbāχt بدباخت zkötü bahtlı

bedbin

Fa bad bīn بد بين zkötü gören § Fa bad بد zkötü Fa bīn بين zgören (<< OFa vēn ≈ Ave vaēna- görmek )

beddua

Fa badduˁā بددعاء zilenme

bedel

Ar badal بدل z [#bdl faˁal ] eşdeğer, karşılık