bedesten

bedbaht

Farsça badbāχt بدباخت z "kötü bahtlı" sözcüğünden alıntıdır.

bedbin

Farsça bad bīn بد بين z "kötü gören" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça bad بد z "kötü" ve Farsça bīn بين z "gören" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Farsça sözcük Orta Farsça vēn sözcüğünden evrilmiştir. Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde vaēna- "görmek" fiili ile eş kökenlidir. )

beddua

Farsça badduˁā بددعاء z "ilenme" sözcüğünden alıntıdır.

bedel

Arapça bdl kökünden gelen badal بدل z "eşdeğer, karşılık" sözcüğünden alıntıdır.

beden

Arapça bdn kökünden gelen badan بدن z "1. (uzuvlar ve baş hariç) insan gövdesi, torso, 2. kolsuz kısa gömlek veya zırh" sözcüğünden alıntıdır.

bedesten
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
bezestān, bezesten & bedesten vul. pro bezzāzistān.

Köken

Farsça bazzāzistān بزّازستان z "kapalı çarşı, özellikle kumaşçılar çarşısı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça ve Farsça bzz kökünden gelen bazzāz بزّ z "kumaşçı" ve Farsça +istān ستان z "yer bildiren takı" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için bez1, +istan maddelerine bakınız.

Ek açıklama

/z/ > /d/ evrimi z/s dissimilasyonu mudur, yoksa Farsça alıntılarda sıkça görülen /d/ > /z/ kaymasından hyper-correction mudur? Karş. hizmet, kepaze, paluze.


24.07.2014
bedevi

Arapça bdw kökünden gelen badawī بَدَوِى z "çöl halkına mensup, bedevi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça badw بَدْو z "çöl" sözcüğünün nisbet halidir.

bedhah

Farsça bad-χʷāh بدخواه z "kötü dileyen, kötü niyetli, düşman" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça bad بد z "kötü" ve Farsça χʷāh خواه z "dileyen, dilek" sözcüklerinin bileşiğidir.

bedihi

Arapça badīhī بديهى z "aşikâr, gözle görünen, derhal kavranan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bdh kökünden gelen badāha(t) "belirgin olma, bedahet" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça badaha بده z "aniden geldi, kendiliğinden oldu, vuku buldu" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

bedii

Arapça bdˁ kökünden gelen badīˁ بديع z "yeni, orijinal, emsalsiz, tuhaf" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça badaˁa بَدَعَ z "yenilik yaptı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

bedir

Arapça bdr kökünden gelen badr بدر z "dolunay" sözcüğünden alıntıdır.