bej

behemehal

Farsça ba hama ḥāl به همه حال z "her durumda, mutlaka" sözcüğünden alıntıdır.

beher

Farsça ba har بهر z "her bir" deyiminden alıntıdır.

behimiyet

Arapça bhm kökünden gelen bahīmiyya(t) بهيميّة z "hayvanlık, öküz gibi hantal ve aptal olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bahīma(t) بهيمة z "her türlü dört ayaklı hayvan, davar" sözcüğünün masdarıdır.

behre

Farsça bahre بهره z "pay, hisse, nasip" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen bahrag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Sanskritçe bhadra "talih, mutluluk, güzellik" sözcüğü ile eş kökenlidir.

beis

Arapça bAs kökünden gelen baˀs بَأس z "kötülük, zarar, sakınca" sözcüğünden alıntıdır.

bej
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1930]
krem, lacivert ve bej renkli (...) trench coat

Köken

Fransızca beige "bir renk" sözcüğünden alıntıdır.

Benzer sözcükler

bejleşmek


25.08.2012
bek

İngilizce fullback veya halfback "futbolda tam veya yarım geri oyuncusu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce back "geri" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bako(m) "sırt, arka" biçiminden evrilmiştir.

beka

Arapça bḳy kökünden gelen baḳāˀ بقاء z "1. artma, arta kalma, kalıcı olma, 2. ebediyet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḳā بَقَا z "kaldı, baki idi" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.

bekar

Fransızca becarre "bir müzik işareti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca B quadro "dörtgen B" sözcüğünden alıntıdır.

bekâr

Türkiye Türkçesi bekāret "genç kızlık, evlenmemiş olma hali" sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Arapça bikr بكر z "ilk doğan evlat, genç kız" sözcüğünden türetilmiştir.

bekâret

Arapça bkr kökünden gelen bakāra(t) بكارة z "genç kızlık" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Edw. Will. Lane, An Arabic Lexicon sf. 1:241) Arapça sözcük Arapça bakara "erken ve taze idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen hazaŋra- sözcüğü ile eş kökenlidir. )