bekâr

bekar

Fr becarre bir müzik işareti İt B quadro dörtgen B

bekâr

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
bekār: Innuptus, caelebs, liber [evli olmayan, serbest].

TTü bekāret genç kızlık, evlenmemiş olma hali Ar bikr بكر zilk doğan evlat, genç kız

 bekâret

Not: Arapça kökten Türkçede türetilmiş ve uygulamada Fa bīkār "işsiz, aylak" sözcüğüyle karıştırılmıştır. Osmanlıca kaynaklarda görülen bekâr odaları deyimi, "işsiz barınağı" anlamındadır.


10.12.2015