bekri

bekar

Fransızca becarre "bir müzik işareti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca B quadro "dörtgen B" sözcüğünden alıntıdır.

bekâr

Türkiye Türkçesi bekāret "genç kızlık, evlenmemiş olma hali" sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Arapça bikr بكر z "ilk doğan evlat, genç kız" sözcüğünden türetilmiştir.

bekâret

Arapça bkr kökünden gelen bakāra(t) بكارة z "genç kızlık" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Edw. Will. Lane, An Arabic Lexicon sf. 1:241) Arapça sözcük Arapça bakara "erken ve taze idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen hazaŋra- sözcüğü ile eş kökenlidir. )

bekçi

Eski Türkçe bek "pek, sağlam, muhkem" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çI ekiyle türetilmiştir.

bekle|mek

Eski Türkçe bekle- "tahkim etmek, korumak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe bek "sağlam, pek, berk" sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

beklenti

Türkiye Türkçesi bekle- fiilinden Yeni Türkçe +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

bekri
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
becchri [bekri]: disordinato, jmbriacone [serseri, alkolik] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
bekrī t[urc]. p[ers].: mesti müdām.

Köken

Farsça bakrūy veya bakrawī بكروى z "alkolik" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Ek açıklama

Farsça eşdeğeri Steingass 195 bakrawī, Castellus'a atfen Meninski 862 bakrūy olarak okur.


22.09.2017
bel1

Eski Türkçe bél "1. gövdenin orta bölümü, 2. iki dağ arasındaki alçak yer" sözcüğünden evrilmiştir.

bel2

Farsça bīl بيل z "bir tarım aleti, kürek" sözcüğünden alıntıdır.

bel3

Türkiye Türkçesi beler- "gözlerini akı görülecek şekilde açmak" fiili ile eş kökenlidir.

bela

Arapça blw/bly kökünden gelen balāˀ بلاء z "başa gelen kötülük ve sıkıntı, sınav" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça balā بَلَا z "dert ve kötülük yükledi, sınadı" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır. Bu sözcük Arapça wbl kökünden gelen wabala "yük veya sorumluluk yükledi" fiili ile eş kökenlidir.