bel2

bekçi

Eski Türkçe bek "pek, sağlam, muhkem" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çI ekiyle türetilmiştir.

bekle|mek

Eski Türkçe bekle- "tahkim etmek, korumak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe bek "sağlam, pek, berk" sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

beklenti

Türkiye Türkçesi bekle- fiilinden Yeni Türkçe +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

bekri

Farsça bakrūy veya bakrawī بكروى z "alkolik" sözcüğü ile eş kökenlidir.

bel1

Eski Türkçe bél "1. gövdenin orta bölümü, 2. iki dağ arasındaki alçak yer" sözcüğünden evrilmiştir.

bel2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Şer'iye Sicilleri, 1500 yılından önce]
bīl ve çapa ve üç kazma [ Meninski, Thesaurus, 1680]
bīl vul. bel: Pala. [kürek]

Köken

Farsça bīl بيل z "bir tarım aleti, kürek" sözcüğünden alıntıdır.

Benzer sözcükler

bellemek


03.06.2015
bel3

Türkiye Türkçesi beler- "gözlerini akı görülecek şekilde açmak" fiili ile eş kökenlidir.

bela

Arapça blw/bly kökünden gelen balāˀ بلاء z "başa gelen kötülük ve sıkıntı, sınav" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça balā بَلَا z "dert ve kötülük yükledi, sınadı" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır. Bu sözcük Arapça wbl kökünden gelen wabala "yük veya sorumluluk yükledi" fiili ile eş kökenlidir.

belagat

Arapça blġ kökünden gelen balāġa(t) بلاغة z "yetkinlik, özellikle söz söyleme yeteneği, retorik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça balaġa بَلَغَ z "ulaştı, yetişti" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

belboy

İngilizce bellboy "otellerde yardımcı eleman, komi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce bell "çan, çıngırak" ve İngilizce boy "oğlan çocuğu" sözcüklerinin bileşiğidir.

belde

Arapça bld kökünden gelen balda(t) بَلْدَة z "şehir, devlet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen balad بََلََد z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen politeía πολιτεία z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca pólis πόλεις z "müstahkem yer, kent" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir.