bela

bela

[ Kutadgu Bilig, 1069]
ajunḳa balā ol buḏunḳa yutı [dünya için beladır, halk için felaket] [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
benden beter/ belālu sen imişsin imdi yéter

Ar balāˀ بلاء z [#blw/bly faˁāl msd.] başa gelen kötülük ve sıkıntı, sınav Ar balā بَلَا zdert ve kötülük yükledi, sınadı ≈ Ar wabala [#wbl] yük veya sorumluluk yükledi

 vebal

Not: Kalu bela deyimindeki anlamı için ilgili maddeye bakınız.

Benzer sözcükler: bela okumak, belalı, kaza bela

Bu maddeye gönderenler: iptila (müptela), laubali


05.02.2018
kalubela

Ar ḳālū balā قالو بلا z«evet dediler», Kuran'a göre Allah'ın 'ben sizin rabbiniz değil miyim?' sorusuna insanların verdiği cevap § Ar ḳālū قالو zdediler Ar balā بلا z(olumsuz bir soruya cevaben) evet