bengi

bencil

TTü ben +çIl

bencileyin

TTü ben

bende

Fa bande بنده z [pp.] bağlanmış, bağlı, köle, kul << OFa bandag a.a. OFa bastan, band- bağlamak +a << EFa/Ave band- a.a.

bendir

Ar (Mağr) bandir بندر z1. Mağrip müziğine özgü, keçi derisinden imal edilen geniş yüzeyli davul, 2. rezonans amacıyla bu davulun iç kısmına gerilen ip ≈ Fr timbre/tymbre (ortaçağ müziğinde) a.a.

benek

<< ETü benek tanecik, tahıl tanesi ≈ Fa banak 1. tahıl tanesi, çitlembik, 2. ciltte leke ETü beŋ/meŋ 1. kuş yemi, 2. ciltte leke +Ak

bengi

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
meŋgü [[sonsuz (χālid) olan bir şey ve aynı zamanda 'sonsuzluk']] ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
men bengü taş tikdim [monimentum peregi aere perennius]

<< ETü beŋgü/meŋgü ölümsüz, ebedi

Not: Asli biçim b- olup çeşitli lehçelerde görülen b > m dönüşümü ikincildir. Bkz. ben1. • "Esrarkeş" anlamında bengî ayrı kelimedir. "Bir Bursa halk oyunu ve oyun havası" olan bengi muhtemelen bu ikinci anlamda olmalıdır.

Benzer sözcükler: bengi su, bengü, mengüç, Mengücek


30.09.2020
beniadem

Ar bani ādam بن آدم zadem oğulları

benimse|mek

TTü benim +sA-

beniz

≈ ETü meŋiz görünüş, suret, çehre

benmari

Fr bain-marie ateşle doğrudan temas ettirmeden, suya batırılan kap içinde pişirme << Lat balneum Mariae «Meryem banyosu», a.a. (simya terimi) § Lat balneum banyo öz Maria Meryem (muhtemelen: Musa'nın kızkardeşi olup simya ilminin kurucusu sayılan Miriam)

bent

Fa band بند zbağ, kuşak, su seddi, hapis Fa/OFa bandan, bast- بندن ,بست zbağlamak << EFa/Ave band- a.a. << HAvr *bʰendʰ- bağlamak