benzen

benimse|mek

Türkiye Türkçesi benim sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +sA- ekiyle türetilmiştir.

beniz

Eski Türkçe meŋiz "görünüş, suret, çehre" sözcüğü ile eş kökenlidir.

benmari

Fransızca bain-marie "ateşle doğrudan temas ettirmeden, suya batırılan kap içinde pişirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince balneum Mariae "«Meryem banyosu», ateşle doğrudan temas ettirmeden, suya batırılan kap içinde pişirme (simya terimi)" deyiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince balneum "banyo" ve Maria "Meryem (muhtemelen: Musa'nın kızkardeşi olup simya ilminin kurucusu sayılan Miriam)" sözcüklerinin bileşiğidir.

bent

Farsça band بند z "bağ, kuşak, su seddi, hapis" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça bandan, bast- بندن ,بست z "bağlamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen band- fiilinden evrilmiştir. Eski Farsça fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰendʰ- "bağlamak" biçiminden evrilmiştir.

benze|mek

Eski Türkçe meŋze- "benzemek" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe meŋiz "görünüş" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

benzen
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1931]
Frengide şifa temini için hastalara arseno benzen, civa ve bizmut ilaçlarının üçünü birden

Köken

Fransızca benzène "çeşitli maddelerden elde edilen organik solvent" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince ve Venedikçe labenzoe veya benzoe "styrax ağacından elde edilen kokulu reçine" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça lubān cāwī لبان جاوى z "Cava zamkı, styrax ağacından elde edilen kokulu reçine" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça lubān لُبَان z "zamk, kokulu reçine" ve Arapça cāwā جاوا z "Hint Okyanusunda bir ada, Cava" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için labne maddesine bakınız.

Ek açıklama

Karş. Ficus benjamin < benjoin/benzoin "styrax ailesinden Doğu Hint adalarında yetişen bir ağaç". Benzoe biçimi Batı dillerinde 15. yy'dan itibaren kullanılmıştır.

Benzer sözcükler

benzoat, benzoik

Bu maddeye gönderenler

benzin


10.12.2015
benzin

Fransızca benzine "benzol içeren hidrokarbür karışımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Benzin sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1830 Eilhardt Mitscherlich, Alm. kimyacı.) Bu sözcük Almanca Benzoesäure "benzoik asit" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Almanca sözcük Geç Latince labenzoe sözcüğünden türetilmiştir.

+ber

Farsça +bar veya +var بر/ور z "[bileşik adlarda] getiren, taşıyan, ürün veren" parçacığından alıntıdır. Farsça parçacık Farsça burdan, bar- بردن, بر z "getirmek, taşımak, ürün vermek, dünyaya getirmek, doğurmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen bar- fiilinden evrilmiştir. (NOT: Eski Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen baraiti fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Sanskritçe aynı anlama gelen bhárati fiili ile eş kökenlidir. ) Sanskritçe fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰer-¹ "taşımak, getirmek" biçiminden evrilmiştir.

ber+

Farsça bar veya bar- "1. üzere, üzeri (edat), ismin [bileşik adlarda] de hali, 2. yukarı doğru hareket bildiren fiil öneki" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen upari- sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde upairi- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)upér "üze, üst (edat)" biçiminden evrilmiştir.

beraat

Arapça brA kökünden gelen barāˀa(t) برائة z "beri olma, (hastalıktan) iyileşme, (suç veya borçtan) kurtulma, aklanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baraˀa برأ z "iyileşti, kurtuldu" sözcüğünün faˁāla(t) vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice bərīth ברית z "sözleşme, ahit" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

beraber

Farsça bar ā bar بر آ بر z "üst üste, karşı karşıya, eşit, denk" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça bar بر z "üst, üzeri, üzere (edat)" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen apar+ parçacığından evrilmiştir.