berat

benzin

Fransızca benzine "benzol içeren hidrokarbür karışımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Benzin sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1830 Eilhardt Mitscherlich, Alm. kimyacı.) Bu sözcük Almanca Benzoesäure "benzoik asit" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Almanca sözcük Geç Latince labenzoe sözcüğünden türetilmiştir.

+ber

Farsça +bar veya +var بر/ور z "[bileşik adlarda] getiren, taşıyan, ürün veren" parçacığından alıntıdır. Farsça parçacık Farsça burdan, bar- بردن, بر z "getirmek, taşımak, ürün vermek, dünyaya getirmek, doğurmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen bar- fiilinden evrilmiştir. (NOT: Eski Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen baraiti fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Sanskritçe aynı anlama gelen bhárati fiili ile eş kökenlidir. ) Sanskritçe fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰer-¹ "taşımak, getirmek" biçiminden evrilmiştir.

ber+

Farsça bar veya bar- "1. üzere, üzeri (edat), ismin [bileşik adlarda] de hali, 2. yukarı doğru hareket bildiren fiil öneki" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen upari- sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde upairi- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)upér "üze, üst (edat)" biçiminden evrilmiştir.

beraat

Arapça brA kökünden gelen barāˀa(t) برائة z "beri olma, (hastalıktan) iyileşme, (suç veya borçtan) kurtulma, aklanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baraˀa برأ z "iyileşti, kurtuldu" sözcüğünün faˁāla(t) vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice bərīth ברית z "sözleşme, ahit" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

beraber

Farsça bar ā bar بر آ بر z "üst üste, karşı karşıya, eşit, denk" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça bar بر z "üst, üzeri, üzere (edat)" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen apar+ parçacığından evrilmiştir.

berat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
her berātda bir sebak yazlu-durur [bir ders yazılıdır]

Köken

Arapça brA kökünden gelen barâˀat براءة z "1. izin belgesi, ruhsat, 2. günahların silindiği 15 Şaban gecesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice br kökünden gelen bərīth ברית z "sözleşme, ahit, özellikle tanrının İsrailoğullarına ve onların peygamberlerine verdiği ahit" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için beraat maddesine bakınız.

Ek açıklama

Beraat sözcüğünün kısmi anlam ayrışmasına uğramış farklı yazımıdır.

Benzer sözcükler

berat kandili


23.02.2020
berbat

Farsça bar bād dādan برباد دادن z "rüzgâra savurmak, yok etmek" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça bād باد z "rüzgâr" sözcüğünden bar+ önekiyle türetilmiştir.

berber

İtalyanca barbièr veya barbiere "sakal traşı yapan kimse" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca barba "sakal" sözcüğünden türetilmiştir.

berberis

Yeni Latince berberis "bir süs bitkisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

berceste

Farsça barcaste برجسته z "kabaran, sıçrayan, (mec.) öne çıkan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça barcastan برجستن z "yukarı sıçramak, kalkmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Farsça castan "sıçramak, seğirmek" fiilinden bar+ önekiyle türetilmiştir.

berdel

Kürtçe (Kurmanci) berdêl "1. değiştokuş, takas, 2. başlık parası yerine aynı aileden kız almak suretiyle yapılan takas" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) ber- "üzerine, bir şeyin yerine (edat)" ve Kürtçe (Kurmanci) dêl "değişme, bedel" sözcüklerinin bileşiğidir.