bert|mek

berkemal

Fa bar kamāl بركمال zkemal ile, kusursuz halde Ar bar+ kamāl كمال ztamlık, kusursuzluk

berkit|mek

<< ETü berkit- sağlamlaştırmak, pekiştirmek ETü berk +It-

bermuda

İng bermuda shorts bir tür uzun paçalı şort öz Bermuda Atlantik'te bir ada öz Juan de Bermudez İspanyol denizci ve kâşif

bermutat

Fa bar muˁtād برمعتاد zalışıldığı üzere Ar bar+ muˁtād معتاد zalışılmış, adet olmuş

berrak

Ar barrāḳ برّاق z [#brḳ faˁˁāl mesl.] parlak, ışıldayan Ar baraḳa برق zparladı, ışıldadı, şimşek çaktı

bert|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
elig bertindi [[el bir darbe veya başka şey nedeniyle yaralandı]] OTü: bertük "kemik kırığı" [ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
bertükçi [kırıkçı] = bertük bağıçı

<< ETü bert- yaralamak ETü bez yara kabuğu +It-

 bez2

Not: Ünsüz-öncesi pozisyonda ETü /z/ > /r/ dönüşümü tipiktir.

Benzer sözcükler: bertilmek, bertinmek


22.09.2017
bertaraf

Fa barṭaraf kardan برطرف كردن zbir yana koymak Ar bar+ ṭaraf طرف z

berzah

Ar barzaχ برزخ z [#brzχ q.] 1. Kuran'a göre ölümle kıyamet arasındaki süre, 2. (mec.) aralık, ayıraç; darlık, sıkıntı OFa barzaχ ≈ Ave barəz-aŋhvā yüksek-alem, tanrılar dünyası

beserek

≈ Fa bīsurāk genç deve, eşek yavrusu

besin

OTü bés/bési hayvan semirtme +In

besle|mek

<< OTü bésle- (hayvan, köle) yetiştirmek, eğitmek OTü bés +lA-