besmele

bertaraf

Farsça barṭaraf kardan برطرف كردن z "bir yana koymak" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Arapça ṭaraf طرف z sözcüğünden bar+ önekiyle türetilmiştir.

berzah

Arapça brzχ kökünden gelen barzaχ برزخ z "1. Kuran'a göre ölümle kıyamet arasındaki süre, 2. (mec.) aralık, ayıraç; darlık, sıkıntı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça barzaχ sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde barəz-aŋhvā "yüksek-alem, tanrılar dünyası" sözcüğü ile eş kökenlidir.

beserek

Farsça bīsurāk "genç deve, eşek yavrusu" sözcüğü ile eş kökenlidir.

besin

Orta Türkçe bés veya bési "hayvan semirtme" sözcüğünden Yeni Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

besle|mek

Orta Türkçe bésle- "(hayvan, köle) yetiştirmek, eğitmek" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Orta Türkçe bés sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

besmele
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Düsturnâme-i Enveri, 1465]

Köken

Arapça bi'smi'llāhi بسمالله z "Allah'ın adıyla" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için bismillah maddesine bakınız.


20.03.2015
beste

Farsça baste بسته z "bağlanmış, bağlı, bağ, eklem, zincir halkası, nakış" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça bastan, band- بستن, بند z "bağlamak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

bestseller

İngilizce best-seller "en çok satan (kitap vb.)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce best "en iyi" (NOT: Bu sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen betest sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *batisto- biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce seller "satan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük İngilizce sell "satmak" sözcüğünden +er ekiyle türetilmiştir.)

beş

Eski Türkçe béş "5" sözcüğünden evrilmiştir.

beşamel

Fransızca béchamel "bir tür sos" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: François Pierre de la Varenne, Fr. aşçı (1615 - 1678).) Fransızca sözcük Louis de Béchameil "14. Louis'nin sarayında görevli Fransız banker ve yönetici (1630-1703)" özel adından türetilmiştir.

beşaret

Arapça bşr kökünden gelen başāra(t) بشارة z "iyi haber, müjde" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça başara بَشَرَ z "bir müjde aldı, sevindi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.