beste

berzah

Ar barzaχ برزخ z [#brzχ q.] 1. Kuran'a göre ölümle kıyamet arasındaki süre, 2. (mec.) aralık, ayıraç; darlık, sıkıntı OFa barzaχ ≈ Ave barəz-aŋhvā yüksek-alem, tanrılar dünyası

beserek

≈ Fa bīsurāk genç deve, eşek yavrusu

besin

OTü bés/bési hayvan semirtme +In

besle|mek

<< OTü bésle- (hayvan, köle) yetiştirmek, eğitmek OTü bés +lA-

besmele

Ar bi'smi'llāhi بسمالله zAllah'ın adıyla

beste

"bağlı" [ Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yusuf terc., <1377]
ağzı beste sözi şekker, yüzi gül / lāle sünbül nergis ola aŋa kul "... nakış" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
beste: bağlü, bağlanmiş. (...) item uyuşmuş aˁzā & nakışlı bez. (...) Bestei zencīr olmak [esir olmak], bende vü beste olmak [birine sadık olmak]. "... müzikte kompozisyon" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
taksim ve beste okuyup, tef ve ḳudūm çalıp gūnāgūn şakalar eder

Fa baste بسته z [pp.] bağlanmış, bağlı, bağ, eklem, zincir halkası, nakış Fa bastan, band- بستن, بند zbağlamak +a

 bent

Not: Farsça bandan "bağlamak" fiilinin mazi kökünden isimdir. • Müzikteki kullanımı Türkçeye özgü olup en erken 17. yy'da, muhtemelen “nakış” anlamından türemiştir.

Benzer sözcükler: besteci, bestekâr, bestelemek

Bu maddeye gönderenler: serbest, vabeste


14.11.2019
bestseller

İng best-seller en çok satan (kitap vb.) § İng best en iyi (<< Eİng betest a.a. << Ger *batisto- a.a. ) İng seller satan (İng sell satmak +er )

beş

<< ETü béş 5

beşamel

Fr béchamel bir tür sos (İlk kullanım: François Pierre de la Varenne, Fr. aşçı (1615 - 1678).) öz Louis de Béchameil 14. Louis'nin sarayında görevli Fransız banker ve yönetici (1630-1703)

beşaret

Ar başāra(t) بشارة z [#bşr faˁāla(t) msd.] iyi haber, müjde Ar başara بَشَرَ zbir müjde aldı, sevindi

beşer

Ar başar بشر z [#bşr faˁal ] insan, genel olarak insan türü, et ve kemikten yapılmış olanlar ≈ Ar başara(t) [faˁala(t) ] et, ten ≈ Aram bəsar, bisərā בְּסַר, בִּסְרׇא za.a. (Kaynak: Jastrow sf. 199-200.)≈ İbr bāsār בָּשָׂר zet, ölümlü, ademoğlu